Growtech | Exhibition 2022

BIOATLANTIS LIMITED, IRELAND


Số điện thoại:
00353667118477
Youtube:
n/a

BioAtlantis được thành lập vào năm 2004 và tham gia vào thị trường chất kích thích sinh học cây trồng vào năm 2007 với chiến lược trọng tâm là giảm thiểu căng thẳng. Với nghiên cứu sâu rộng về cả cây trồng và vật nuôi, BioAtlantis hiện là công ty chủ chốt trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ tiên tiến được sử dụng để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa các vấn đề phi sinh học và căng thẳng sinh học xảy ra ở thực vật và động vật. BioAtlantis có cơ sở khai thác rong biển lớn nhất ở Quần đảo Anh và có thể sản xuất đồng thời axit amin và axit Humic. BioAtlantis cung cấp một danh mục các giải pháp đã được chứng minh cho ngành trồng trọt nông nghiệp. BioAtlantis hiện đang bán sản phẩm của mình tại hơn 35 quốc gia.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063