Growtech | Exhibition 2022

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO PHÚ GIA


Số điện thoại:
+842713556666
Youtube:
n/a

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO PHÚ GIA là một công ty hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dược liệu và vận tải hàng hoá, hành khách. ĐÀO PHÚ GIA tự hào là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam. Chúng luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng, lấy thị trường làm định hướng, không ngừng cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và thiết bị, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng sự tin dùng của khách hàng.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063