Growtech | Exhibition 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM


Số điện thoại:
+8434447556
Youtube:
n/a

Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam (BCC) có lịch sử 20 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực Công nghệ sinh học. Thành công xuất sắc của dự án cấp Quốc Gia "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu khoa học và công nghệ" (Dự án FIRST) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới do công ty BCC thực hiện đã tạo tiền đề để BCC trở thành đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam về công nghệ và năng lực sản xuất các sản phẩm sinh học chất lượng cao như: beta-glucan (tăng cường miễn dịch), các chế phẩm probiotic đơn và đa chủng, các sản phẩm đơn và đa enzyme. Những sản phẩm này đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng của ngành chăn nuôi và thủy sản, đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp đang thực hiện hoặc sẽ hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063