Growtech | Exhibition 2022

CÔNG TY TNHH VIETSUN ASIA


Số điện thoại:
+84977828788
Youtube:
n/a

Công ty TNHH VIETSUN ASIA, trước khi đổi tên là công ty TNHH Vietnam Agrotech, được thành lập với mục tiêu xuất khẩu những sản phẩm cơ khí giới dành cho nông công nghiệp do chính người Việt Nam sản xuất. Sau nhiều năm mở rộng thị trường, Vietsun Asia có hơn 100 nhà nhập khẩu bán hàng các khắp nơi trên toàn thế giới tại UAE, một số quốc gia tại châu Phi như Guinea, Sri Lanka, ... và tại một số quốc gia châu Á như Philippines, Malaysia ...


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063