Growtech | Exhibition 2022

VINAMACH


Số điện thoại:
+84935157244
Youtube:
n/a

VINAMACH được thành lập năm 2011. Chuyên tư vấn, thiết kế,nghiên cứu và chế tạo và cải tiến các thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp…Với tiêu chí hiện đại hóa nông nghiệp, tiết kiệm nhân công lao động, cho năng suất lao động cao nhất….


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063