Growtech | Exhibition 2022

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố


Số điện thoại:
0259 3853 555
Youtube:
n/a

Thành lập từ năm 1997, tiền thân là Xí nghiệp Giống cây trồng Nha Hố, trải qua hơn 20 năm phát triển. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Công ty có chức năng: sản xuất kinh doanh giống cây trồng (lúa, ngô, đậu xanh,...); nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tiêu chuẩn VIETGAP (măng tây xanh, hành tím, rau củ quả,...) và các sản phẩm hữu cơ sinh học như thuốc BVTV, phân bón hữu cơ.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063