Growtech | Exhibition 2023

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp ( cập nhật ngày 18-19 /06 /2019)

2019-06-21 - 3 years ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đại Từ

Gói thầu: Cung ứng giống chè thực hiến Kế hoạch trồng mới, trồng thay thế chè

17:06 ngày 14/06/2019

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Trạch

Gói thầu: Cung ứng giống và vật tư hỗ trợ dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Cua

07:00 ngày 20/06/2019

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu: Cung cấp cây giống Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm’’

17:43 ngày 14/06/2019

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp phân bón phục vụ kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng tiêu chuẩn

04:11 ngày 18/06/2019

Công ty cổ phần Phân bón miền Nam

Gói thầu: Thiết bị hệ thống làm nguội dây chuyền NPK

09:00 ngày 24/06/2019

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạng Giang

Gói thầu: Mua giống lúa hỗ trợ sản xuất vụ mùa

09:00 ngày 22/06/2019

Ban Quản lý dự án công trình Trung tâm Quan trắc, Cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc

Gói thầu: Thiết bị nghiên cứu bệnh thủy sản, nghiên cứu chất lượng nước và nghiên cứu thủy sinh

11:25 ngày 18/06/2019

Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình

Gói thầu: Mua hệ thống chế biến bảo quản rau củ quả công nghệ lạnh đông

08:00 ngày 21/06/2019

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ

Gói thầu: Cung cấp cây giống Mắc ca thực hiện trồng năm 2019

16:00 ngày 20/06/2019

Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình

Gói thầu: Mua giống khoai tây, khoai sọ, khoai lang

08:00 ngày 21/06/2019

 Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 111,112  ngày 18-19 /06/2019+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063