Growtech | Exhibition 2022

Chương trình hoạt động Growtech 2019


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Ngày

Giờ

Chương trình

Địa điểm

31/10

8:30

Lễ khai mạc Triển lãm

Sảnh chính

8:30 – 9:00

Đón tiếp Đoàn Đại biểu VIP tham quan gian hàng các đơn vị tham dự triển lãm

9:00 - 9:30

Lễ ký kết hợp tác giữa VCIC với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

13:30 – 17:00

Hội thảo 1 : Hợp tác Việt - Úc nhằm tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
Chủ trì: Bộ Khoa học & Công Nghệ Việt nam và Đại Sứ Quán Úc

Phòng 204, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội

 

13:30

Diễn văn khai mạc

Trình bày: Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Thomas Wood, Tham tán, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

13:45 - 14:15

Chủ đề 1: Tổng quan về cách tiếp cận và kinh nghiệm từ hệ sinh thái thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học Úc

Diễn giả: Cameron Johns – Chuyên gia thương mại hóa cấp cao, chương trình Aus4Innovation

14:15 - 15:00

Chủ đề 2: Chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030

Diễn giả: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục Trưởng NATEC

Topic 2: National program on science & technology market development 2021-2030

Speakers: Mr. Pham Duc Nghiem, Vice Director General, NATEC

31/10

15:15

Thảo luận nhóm

Người dẫn dắt thảo luận

Ông Cameron Johns – Chuyên gia thương mại hóa cấp cao, chương trình Aus4Innovation

Giáo sư Andy Hall – Chuyên gia về chính sách Khoa học Công nghệ, chương trình Aus4Innovation, CSIRO

Ông Thomas Wood, Tham tán, Giám đốc Chương trình Aus4Innovation, CSIRO

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng, NATEC

Phòng 204, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà nội

 

16:30

Tổng hợp Báo cáo từ các thảo luận nhóm

17:00

Kết luận, các bước tiếp theo và Bế mạc

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Thomas Wood, Tham tán, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

 

 

 

 

01/11
Nov 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/11
Nov 01

9:30 - 12:00

Hội thảo 2: Nâng cao năng lực chế biến, bảo quản nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường.

Chủ trì: Cục Chế Biến Và Phát Triển Thị Trường Nông Sản – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn

Phòng hội thảo 1

 

 

 

 

 

 

 

Phòng hội thảo 1

9:30 - 9:45

Đón tiếp Đại biểu

9:45 – 9:55

Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu và khai mạc Hội thảo

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

9:55 – 10:25

Chủ đề 1: Nâng cao năng lực chế biến nông sản xuất khẩu

Speacker: Ông Ngô Quang Tú - Trưởng phòng chế biến, bảo quản nông sản - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

10:25 – 10:45

Chủ đề 2: Quy định về xuất khẩu nông sản Trung Quốc

Diễn giả: TS Tạ Quang Kiên- Q. Trưởng phòng Chính sách thương mại nông sản - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

10:45 – 11:15

Chủ đề 3: Tình trạng máy móc cơ khí ứng dụng sản xuất trong nông nghiệp

Diễn giả: Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

Topic 3: Status of mechanical machinery applied in agriculture
Speaker:
Vietnam Institute Of Agricultural Engineering And Post-Harvest Techbnology

11:15 – 11:45

Kết luận Hội thảo

 

 

 

 

31/10 - 2/11

9:00 - 17:00

Kết nối Giao thương: Tạo ra các cơ hội liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cùng với các khách mua hàng để thúc đẩy ký kết các hợp đồng và thỏa thuận kinh tế.

Khu đầu tư Nông nghiệp: Các Tập đoàn, doanh nghiệp Nông nghiệp Việt nam giới thiệu dự án về nông nghiệp tìm kiếm đối tác nước ngoài đầu tư

Khu tìm hiểu về luật đầu tư,luật sở hữu trí tuệ.... dành cho các Tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu về chính sách đầu tư, luật sở hữu trí tuệ khi có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư các dự án nông nghiệp tại Việt Nam.

Tiếp đón và làm việc trong suốt thời gian Triển lãm với 300 Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao, 1000 Hộ nông dân sản xuất giỏi, 500 Chủ trang trại điển hình Toàn quốc, rất nhiều thương nhân, nhà phân phối, doanh nghiệp sản xuất, hiệp hội , nông dân đến tìm kiếm máy móc và thiết bị, công nghệ, sản phẩm mới bằng cách tiếp cận hỗ trợ tài chính từ chính phủ, các quỹ quốc tế để ứng dụng và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.

 

 

 

Khu giao thương

* Chương trình dự kiến, có thể thay đổi, vui lòng theo dõi trên website www.growtech.vn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO: TẠI ĐÂY

 

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063