Growtech | Exhibition 2021

Đăng ký giao thương B2B


THỜI GIAN

18- 20/11/2021

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM

Trung tâm Triển lãm Quốc tế - SECC Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

QUYỀN LỢI CỦA THẺ BUYER

  • Được sắp xếp trước lịch hẹn tại chỗ
  • Được cung cấp các dịch vụ miễn phí trong khu vực giao thương (Coupon Cafe, trà)
  • Được đón tiếp tại quầy riêng dành cho khách B2B đăng ký trước
  • Nhận quà tặng có giá trị của Ban tổ chức
  • Chụp hình lưu niệm đoàn
  • Được sắp xếp các cuộc gặp theo yêu cầu
  • Nhận kỷ yếu và các thông tin khác của triển lãm
  • Được tham dự và không hạn chế số lượng người tham dự
  • Được đón tiếp tại quầy riêng dành cho khách B2B đăng ký trước

Quý khách vui lòng đăng ký trước ngày 01/11/2021.
Sau ngày 01/11/2021 cổng đăng ký của chúng tôi sẽ tự động đóng lại.

 

Đã hết hạn đăng ký. Vui lòng liên hệ với tổ chức
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063