Growtech | Exhibition 2024

Growtech Video

Nơi cập nhật các thông tin mới nhất về triển lãm Growtech.


image
Taiwan Pavilion
image
Czech Pavilion
image
Truong Thinh - G8,10
image
NNSG: Booth G17 - G20
image
MITASU CO., LTD Interview
image
Growtech 2023 Teaser
image
GPS - GLOBAL PACKAGING SOLUTION Interview
image
JVSF Interview
image
Khai mạc Triển lãm Growtech Vietnam 2019
image
[ VTV1] Triển lãm Quốc tế Thiết bị & công nghệ Nông- Lâm - Ngư Nghiệp - Growtech Vietnam chính thức khai mạc

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063