Growtech | Exhibition 2022

Growtech Video

Nơi cập nhật các thông tin mới nhất về triển lãm Growtech.


image
Khai mạc Triển lãm quốc tế thiết bị Nông - Lâm - Ngư nghiệp 2018 (Vietnam Growtech 2018)
image
VIETNAM 4 0 SO 55 CÔNG NGHỆ VIỆT GÂY CHÚ Ý TẠI VIỆT NAM GROWTECH 2018
image
Vietnam Growtech 2018 - Kỹ thuật nông nghiệp thông minh
image
VIỆT NAM GROWTECH 2018: CƠ HỘI CHO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063