Growtech | Exhibition 2023

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp (cập nhật ngày 20-21 /06 /2019)

2019-06-27 - 3 years ago

 

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Gói thầu: Mua nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu tạo chế phẩm từ vi sinh nhật nội sinh ở cây lúa

10:00 ngày 25/06/2019

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đấu thầu Cửu Long

Gói thầu: Cung cấp cây giống thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn TpHCM

09:00 ngày 25/06/2019

Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh

Gói thầu: Mua cây giống cam sành không hạt S2

10:00 ngày 24/06/2019

Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An

Gói thầu: Phân bón

08:36 ngày 19/06/2019

Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Gói thầu: Mua sắm vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ mô hình sản xuất lúa

08:00 ngày 26/06/2019

Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy Sản vùng 6

Gói thầu: Vật tư dùng phân tích đa dư lượng thuốc, bảo vệ thực vật

08:54 ngày 20/06/2019

Hạt Kiểm lâm Sơn Động

Gói thầu: Cung cấp 106.128 cây Keo Lai và 19.296kg phân tổng hợp NPK

07:28 ngày 20/06/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 113,114  ngày 20,21 /06/2019

 +84 28 3823 9052+84 24 3516 2063