Growtech | Exhibition 2023

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp (cập nhật ngày 25-26 /06 /2019)

2019-06-30 - 3 years ago

 

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Học viện Nông nghiệp VN

Gói thầu: Cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

09:00 ngày 27/06/2019

Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh

Gói thầu: Mua vật tư phân bón, thuốc BVTV thực hiện mô hình trồng thâm canh

09:00 ngày 26/06/2019

Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ

Gói thầu: Mua cây giống trạch tả

08:00 ngày 26/06/2019

Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh

Gói thầu: Mua thức ăn hỗn hợp cho bò sinh sản xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò

08:00 ngày 29/06/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 116,117  ngày 25,26 /06/2019

 +84 28 3823 9052+84 24 3516 2063