Growtech | Exhibition 2023

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp ( cập nhật ngày 02,03 /07 /2019)

2019-07-04 - 3 years ago

 

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên

Gói thầu: Mua cây giống thực hiện chính sách hỗ trợ trồng cây Mắc Ca

15:00 ngày 03/07/2019

Chi cục Thủy sản

Gói thầu: Cung ứng vật tư thủy sản Chương trình cơ giới hóa

08:00 ngày 05/07/2019

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

Gói thầu: Mua vật tư nông nghiệp

08:00 ngày 06/07/2019

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận

Gói thầu:

-      Mua cây giống bưởi da xanh

-      Mua phân bón, thuốc BVTV

 

15:00 ngày 05/07/2019

Công ty Cổ phần giống cây trồng viện cây lương thực và cây thực phẩm

Gói thầu: Mua giống lúa DDS1 và GL102

08:00 ngày 05/07/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 121,122 ngày 02,03 /07/2019+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063