Growtech | Exhibition 2023

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp ( cập nhật ngày 04,05 /07 /2019)

2019-07-08 - 3 years ago

 

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kiến trúc Gia Lộc Phú

Gói thầu: Cung cấp cá giống phục vụ nội dung nghiên cứu thường xuyên

14:25 ngày 03/07/2019

Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

Gói thầu: Mua phân bón NPK 5-10-3

15:30 ngày 08/07/2019

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

Gói thầu: Hệ thống tưới nhỏ giọt xung quanh gốc cho 5.5 ha Cam

09:00 ngày 10/07/2019

Chi cục Thủy sản Bắc Ninh

Gói thầu: Mua giống cá bố mẹ để bổ sung thay thế đàn cá bố mẹ

08:00 ngày 10/07/2019

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Gói thầu: Mua máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019

09:00 ngày 10/07/2019

Ủy ban nhân dân xã Chiềng Mai , Sơn La

Gói thầu: Cung cấp bò sinh sản giống địa phương

08:00 ngày 09/07/2019

Công ty TNHH Quốc Cường Đăk Nông

Gói thầu: Nhà màng, thủy canh

08:00 ngày 09/07/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 123,124 ngày 02,03 /07/2019

 +84 28 3823 9052+84 24 3516 2063