Growtech | Exhibition 2022

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

BIOATLANTIS LIMITED, IRELAND | Gian hàng số: Đang cập nhật...

BioAtlantis được thành lập vào năm 2004 và tham gia vào thị trường chất kích thích sinh học cây trồng vào năm 2007 với chiến lược trọng tâm là giảm thiểu căng thẳng. Với nghiên cứu sâu rộng về cả cây trồng và vật nuôi, BioAtlantis hiện là công ty chủ chốt trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ tiên tiến được sử dụng để giảm thiểu h...

Danh mục:

Đang cập nhật...

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063