Growtech | Exhibition 2023

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

NICOTEX JSC | Gian hàng số: V22,23

Công ty cổ phần Nicotex tiền thân là xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex, được thành lập ngày 13/10/1990. Hiện nay Nicotex có 16 đơn vị thành viên, trong đó có 15 đơn vị hoạt động trên tất cả các vùng miền của Tổ quốc và 01 đơn vị hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Cambodia. Hoạt động chính của Nicotex là sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật....

Danh mục:

Thiết Bị, Công Nghệ, Máy Móc, Công Cụ, Dụng Cụ Ngành Nông Nghiệp
Công Nghệ - Thiết Bị Bảo Quản Sau Thu Hoạch
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063