Growtech | Exhibition 2023

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

JAPAN VIETNAM SMART FUTURE JSC. | Gian hàng số: V17

Từ đầu những năm 2000, Tiến Sỹ Yukihiro Sugiyama và các cộng sự từ Đại học Tokyo đã nghiên cứu và chiết xuất thành công Organic Carbon (Carbon hữu cơ) trong phòng thí nghiệm. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2019, Ngài Chủ Tịch JVSF và Tiến sỹ Yukihiro Sugiyama đã thiết lập Công Ty Cổ Phần Tương Lai Thông Minh Nhật Việt (JVSF) và xây dựng phòng thí nghiệm...

Danh mục:

Chăn nuôi
Giống, Hạt Giống – Dinh Dưỡng Cho Đất, Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063