Growtech | Exhibition 2022

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

Fresh Studio | Gian hàng số: P10,11

Fresh Studio được thành lập tại Việt Nam vào năm 2006 và bao gồm tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi bao gồm rau, trái cây, hoa, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản từ trang trại đến bàn ăn với một đội ngũ chuyên gia tư vấn và chuyên gia. Liên quan đến nghề làm vườn, chúng tôi tư vấn văn phòng về sản xuất, sau thu hoạch, quản lý...

Danh mục:

Hạt giống
Vật dụng và công nghệ kĩ thuật nhà kính
Máy móc và dụng cụ nông nghiệp
Thiết bị / Vật dụng làm vườn
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063