Growtech | Exhibition 2022

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

THANH TRI SCIENCE - TECHNOLOGY CO., LTD | Gian hàng số: Đang cập nhật...

Mục tiêu của Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Thanh Trị là hỗ trợ người nông dân cơ khí hoá nông nghiệp, tất cả những sản phẩm của chúng tôi lưu hành trên thị trường là những sản phẩm mang tính: • Sáng tạo. • Đổi mới công nghệ. • Tính ứng dụng và phù hợp cao. • Hạ giá thành sản phẩm nông sản. • Cơ giới hoá nông nghiệp hỗ trợ sản xuất nông...

Danh mục:

Đang cập nhật...

XUZHOU SHENNONG CHEMICALS CO., LTD. | Gian hàng số: B7

Công ty TNHH Hóa chất Jiangsu Xuzhou Shennong là một công ty được tập hợp sản xuất, nghiên cứu khoa học, thương mại toàn bộ trong công ty hệ thống cổ phần. Công ty đã thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng hoàn hảo ISO 9001 được trang bị tất cả các thiết bị theo dõi cần thiết hạng nhất, chúng tôi cũng có công nghệ thiết bị dự đoán hiện đại và tiên...

Danh mục:

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063